Zpravodajství ze Sympozia EACM 2022 na Radíkově, 27. – 29. 5. 2022

Letošní již 4. ročník sympozia EACM nabídl svým účastníkům bohatý a hodnotný program. V rámci dílen a workshopů byla představena celostní muzikoterapie a použití metody CMLH v různých profesích, byly k vidění ukázky výroby a použití hudebních nástrojů v přirozeném ladění a také proběhlo několik koncertních vystoupení profesionálních umělců ve spojení s celostní muzikoterapií. 

V pátek dopoledne se konala skupinová a individuální supervize.  Řada členů ocenila možnost sdělení a sdílení svých vlastních témat v oblasti muzikoterapeutické praxe. Vedení se ujali supervizoři Daniela Jeníčková a Lubomír Holzer. 

Velmi cenným přínosem byly dvě odborné přednášky, které se dotýkaly pohlížení na duchovní hodnoty a jejich úpadek v dnešním světě, zejména na cestě, na kterou se vydáváme každý den. Pochopení našich kořenů a odhalení spojitých nádob mnohým z nás pomalu otevírá oči nejen k naději, ale také dává hlubší smysl celostní muzikoterapie a směřování ke skutečnému naplňování CMLH.   

Na každé dílně klokotalo zdravé lektorování, které reflektovalo zvídavost a chuť se dozvědět něco nového. Techniky hry na flétny se ujala profesionální hudebnice a muzikoterapeutka Štěpánka Vašíčková, na didgeridoo zase Filip Kačer a Ondřej Smeykal. Interpretační seminář hry na salašnickou fujarku, tibetskou misku a šamanský buben se odehrával v prostorách bývalé konírny v hradbách pevnosti Radíkov pod vedením Lubomíra Holzera. Však si to dovedete představit… a kdo ne, tak přijede určitě příště, stálo to za to! Viď Lubomíre? Kdo chtěl, vyzkoušel si hru na mnohé nástroje od Vítka Kašpaříka. Kromě salašnických fujarek, koncovek a dvojaček tu Vítek představil i sametově znějící klarinety z bezu. O dovednostech manželů Martincových při výrobě djembe nebo šamanských bubnů již není pochyb. Kdo nemá alespoň jeden jejich buben? Věrka Martincová k tomu přidala i své vyprávění, jak pracuje muzikoterapeuticky s dětmi v MŠ a ZŠ. Petr Vysočan se ve své dílničce rád podělil o ukázky výroby jednoduchých nástrojů pro děti. Když zůstaneme u dětí, tak i Michal Veselý představil svou pohádku pro děti, která seznamuje ty nejmladší s hrou na různé muzikoterapeutické nástroje včetně společné hry na tyto nástroje. A náš další výrobce Radek Kaprál představil soubor vlastnoručně a umně vyrobených muzikoterapeutických nástrojů jako je pow wow buben. Meditace od Veroniky Faltusové naplnila účastníky dílny barevnými prožitky přesvědčujícími o dovednosti a dlouholetých zkušenostech lektorky s principy a účinky metody CMLH. Trochu exotiky přinesla na sympozium dílna Pavla Nowaka, který se postaral o africké okénko spolu s výukou hry na kamele.       

A co říct ke koncertům na sympoziu? Profesionální přístup obou Moravských bratrů Pavla Fajta a Lubomíra Holzera, jejich jedinečná interpretace moravských lidových písní na bicí a cistru v propojení se zpěvem, zajímavé podání kombinace akustického a elektronického světa nástrojů při vystoupení Lubomíra Holzera a Ondřeje Smeykala a um dětských folklórníků ze Slônečka pod vedením Jitky Kaprálové ze ZUŠ Konice ve spojení s celostní muzikoterapií.

Nejen svým vydařeným programem, ale také díky všem, kteří neváhali a přijeli prožít společně víkend s celostní muzikoterapií, se stalo letošní sympozium příjemným prostorem pro vzájemné obohacování, sdílení a prožívání. Proto patří velké díky nejen organizátorům, ale také všem, kteří přijeli a vytvořili báječnou atmosféru sympozia.

Přejděte na začátek