Stanovy

Stanovy asociace byly schváleny na ustavující schůzi konané dne 4.6.2017 v Olomouci. Plné znění je ke stažení zde.

Hudba

je léčivá
síla vesmíru

Hudba

v duši může být slyšena vesmírem.

Přejděte na začátek