Rada

Členové Rady:

PaedDr.
předseda EACM, z. s, profesní člen EACM, z. s.
doktor speciální pedagogiky, profesionální muzikoterapeut, vysokoškolský pedagog, hudební teoretik a psycholog, etnomuzikolog a supervizor
Ing.
místopředsedkyně EACM, z. s.
Kombinovaná muzikoterapie pro děti založená na principech CMLH. Strukturovaná muzikoterapie, vedené hudební tvoření na základě CMLH metody, improvizačních a osobnostních charakteristik vytvořené skupiny dětí a muzikoterapeuta.
profesní členka EACM, z. s.
muzikoterapeut, speciální pedagog
Mgr.
členka EACM, z. s.
Pedagog, muzikoterapeut
členka EACM, z. s.
Ing.
profesní člen EACM, z. s.
Muzikoterapeut, zeměměřič
člen EACM, z. s.
Muzikoterapie CM1, CM2- CMLH, učitel, muzikoterapeut

Hudba

je léčivá
síla vesmíru

Hudba

v duši může být slyšena vesmírem.

Přejděte na začátek