Zahájení nového kurzu Celostní muzikoterapie

Sdílet

Zahájení nového kurzu Celostní muzikoterapie 1 na Univerzitě Palackého v Olomouci – od září 2022

V září 2022 se otevírá nový třísemestrální kurz Celostní muzikoterapie 1 na Filozofické fakultě UP v Olomouci s akreditací MŠMT ČR. Kurz je primárně určen pro psychology a speciální pedagogy ve školských zařízeních. Paralelně se kurzu v režimu celoživotního vzdělávání FF UP mohou účastnit zájemci z řad vychovatelů, psychologů pedagogicko-psychologických poraden, odborníků ze speciálně pedagogických center a středisek výchovné péče, pedagogů základních, mateřských a speciálních škol, pracovníků v oblasti sociálních služeb a sociální peče.
Kurz je veden jako cyklus prezenčních setkání s maximálním využitím praktických muzikoterapeutických technik a s využitím muzikoterapeutických hudebních nástrojů.
Odborným garantem studia je PaedDr. Lubomír Holzer, praktický muzikoterapeut s dlouholetou muzikoterapeutickou praxí a zkušený lektor kurzů muzikoterapie v České republice i v zahraničí.
Podrobnější informace se dozvíte na http://icv.ff.upol.cz/

Autor publikace

Lubomír

Holzer

předseda EACM, z. s, profesní člen EACM, z. s.

Přejděte na začátek

Upravit publikaci

You are not permitted to submit this form!