Muzikoterapie je léčba hudbou. Víme však jakou hudbou? Všichni lidé na celém světě poslouchají takřka stále nějakou hudbu. Hudba nás obklopuje, je součástí našich životů. Pokud by jakákoli hudba měla sama o sobě léčebný potenciál, byli by všichni lidé na světě zdraví. Dobře víme, že tomu tak není. Hudba sama o sobě nerovná se muzikoterapie. Jaká hudba je tedy muzikoterapeuticky vhodná a účinná? Která hudba může léčit i uzdravovat? Touto problematikou se zabývá celostní muzikoterapie, metoda CMLH, která nám přináší odpovědi na vyřčené otázky, ukazuje jednu z cest a předkládá řešení základních muzikoterapeutických otázek – jaká hudba je pro člověka muzikoterapeuticky vhodná, účinná a proč. Celostní muzikoterapie existuje v ČR již od roku 1991 ve formě metody „CMLH – celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera“. Zmíněnou metodu L. Holzer vytváří a dále rozvíjí již více než 26 let a je jejím autorem.
Celostní muzikoterapii chápeme jako univerzální terapeutický prostředek, bez známých kontraindikací, pro všechny potřebné, ze všech oblastí zdravotního či sociálního zařazení. CMLH pracuje široce nejen s klienty s mentálním postižením a kombinovanými vadami, s klienty s poruchami chování a s poruchami autistického spektra, ale uplatňuje se významně i v oblasti podpory komunikativních kompetencí žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Muzikoterapii aplikujeme s úspěchem při práci s psychiatrickými, neurologickými a onkologickými klienty a v oblasti neonatologie. Další rozvíjející se oblastí je použití CMLH při práci se seniory, klienty s Alzheimerovou chorobou, s demencí i s Parkinsonovou chorobou.[expander_maker id=“2″ more=“Více“ less=“Sbalit“]Celostní muzikoterapie pracuje v oboru přírodních akustických zákonů. Jejich projevem je tzv. přirozené ladění, což znamená zcela charakteristické uspořádání vztahů mezi tóny. Dnešní hudba většinově používá ladění temperované, upravené, lišící se frekvenčně od ladění přirozeného. Lidskému organizmu z muzikoterapeutického pohledu nejadekvátněji odpovídá ladění přirozené. Hudba hraná a zpívaná v takovém ladění je tudíž pro muzikoterapeutické účely ideální, nejvhodnější a nejúčinnější. Souzní a ladí s člověkem na všech úrovních, ve všech systémech a funkcích. Zmíněná specifikace spolu s používáním hudebních nástrojů z přírodních materiálů a ručně vyráběných činí z celostní muzikoterapie unikátní muzikoterapeutickou metodu mající prokazatelně nejhlubší a nejúčinnější terapeutické účinky. Vše ovšem závisí na odbornosti, zkušenostech a schopnostech muzikoterapeuta samotného.[/expander_maker]

Hudba

je léčivá
síla vesmíru

Hudba

v duši může být slyšena vesmírem.

Přejděte na začátek