Publikace

Google+ LinkedIn

5. května 2018

Jirny

11. – 13. května 2018

Zámecká 1, 679 71 Lysice

23. 7. – 28. 7. 2018 Švagrov

Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie

Muzikoterapie je léčba hudbou. Víme však jakou hudbou? Všichni lidé na celém světě poslouchají takřka stále nějakou hudbu. Hudba nás obklopuje, je součástí našich životů. Pokud by jakákoli hudba měla sama o sobě léčebný potenciál, byli by všichni lidé na světě zdraví. Dobře víme, že tomu tak není. Hudba sama o sobě nerovná se muzikoterapie. Jaká hudba je tedy muzikoterapeuticky vhodná a účinná? Která hudba může léčit i uzdravovat? Touto problematikou se zabývá celostní muzikoterapie, metoda CMLH, která nám přináší odpovědi na vyřčené otázky, ukazuje jednu z cest a předkládá řešení základních muzikoterapeutických otázek – jaká hudba je pro člověka muzikoterapeuticky vhodná, účinná a proč. Celostní muzikoterapie existuje v ČR již od roku 1991 ve formě metody „CMLH – celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera“. Zmíněnou metodu L. Holzer vytváří a dále rozvíjí již více než 26 let a je jejím autorem.

Celostní muzikoterapie má ve svém filozofickém základu celostní přístup ke Světu, Vesmíru, člověku a terapii samotné. Celostní muzikoterapie působí vždy komplexně na fyzickou, psychickou, emoční, sociální, energetickou, duševní a duchovní složku lidského bytí. Zrovna tak jsou komplexní její účinky. Primárně pozorovaným účinkem je rychlé zklidnění klientů, postupná relaxace a odeznění emočních, psychických i tělesných tenzí a spazmů. Měřitelnými efekty jsou zpomalení a zklidnění tepové a dechové frekvence, ustálení krevního tlaku, přechod elektrické aktivity mozku na EEG z hladiny β – beta do relaxační hladiny α – alfa nebo θ – théta. Specifická hudba používaná celostní muzikoterapií působí až na buněčné úrovni lidského organizmu a energizuje a harmonizuje organizmus přirozeně a fyziologicky.

Celostní muzikoterapii chápeme jako univerzální terapeutický prostředek, bez známých kontraindikací, pro všechny potřebné, ze všech oblastí zdravotního či sociálního zařazení. CMLH pracuje široce nejen s klienty s mentálním postižením a kombinovanými vadami, s klienty s poruchami chování a s poruchami autistického spektra, ale uplatňuje se významně i v oblasti podpory komunikativních kompetencí žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Muzikoterapii aplikujeme s úspěchem při práci s psychiatrickými, neurologickými a onkologickými klienty a v oblasti neonatologie. Další rozvíjející se oblastí je použití CMLH při práci se seniory, klienty s Alzheimerovou chorobou, s demencí i s Parkinsonovou chorobou.

Celostní muzikoterapie pracuje v oboru přírodních akustických zákonů. Jejich projevem je tzv. přirozené ladění, což znamená zcela charakteristické uspořádání vztahů mezi tóny. Dnešní hudba většinově používá ladění temperované, upravené, lišící se frekvenčně od ladění přirozeného. Lidskému organizmu z muzikoterapeutického pohledu nejadekvátněji odpovídá ladění přirozené. Hudba hraná a zpívaná v takovém ladění je tudíž pro muzikoterapeutické účely ideální, nejvhodnější a nejúčinnější. Souzní a ladí s člověkem na všech úrovních, ve všech systémech a funkcích. Zmíněná specifikace spolu s používáním hudebních nástrojů z přírodních materiálů a ručně vyráběných činí z celostní muzikoterapie unikátní muzikoterapeutickou metodu mající prokazatelně nejhlubší a nejúčinnější terapeutické účinky. Vše ovšem závisí na odbornosti, zkušenostech a schopnostech muzikoterapeuta samotného.

Hudba

je léčivá
síla vesmíru

Hudba

v duši může být slyšena vesmírem.

Přejděte na začátek