PaedDr.
předseda EACM, z. s, profesní člen EACM, z. s.
doktor speciální pedagogiky, profesionální muzikoterapeut, vysokoškolský pedagog, hudební teoretik a psycholog, etnomuzikolog a supervizor
Ing.
místopředsedkyně EACM, z. s.
Kombinovaná muzikoterapie pro děti založená na principech CMLH. Strukturovaná muzikoterapie, vedené hudební tvoření na základě CMLH metody, improvizačních a osobnostních charakteristik vytvořené skupiny dětí a muzikoterapeuta.
Ing.
místopředseda EACM, z. s.
muzikoterapeut, analytik, trenér
profesní členka EACM, z. s.
muzikoterapeut, speciální pedagog
Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie, z.s.
Bc.
Speciální pedagog, muzikoterapeut
Život vždycky stál, stojí a bude stát za to, aby ho člověk dožil. Ono se s ním popravdě ani nic víc dělat nedá
PaedDr. Mgr.
asistent pedagoga
muzikoterapie pro dospělé osoby, relaxace jako prevence onemocnění
Mgr.
členka EACM, z. s.
Pedagog, muzikoterapeut
profesní členka EACM, z. s.
Muzikoterapeutka, speciální pedagožka, lektorka, mentorka
Mgr.
profesní člen EACM, z. s.
Knihovna Jiřího Mahena v Brně + soukromá praxe
Asistentka ředitele
Ing.
profesní člen EACM, z. s.
Muzikoterapeut, zeměměřič
asistent pedagoga
pracuji jako asistent pedagoga , zabývám se arteterapií a muzikoterapií handicapovaných s kombinovanými vadami
Webmaster
Zde něco o mě, spravuji vaše stránky.

Hudba

je léčivá
síla vesmíru

Hudba

v duši může být slyšena vesmírem.

Přejděte na začátek