Profesní komise

Členové komise:

Ing.
místopředsedkyně EACM, z. s.
Kombinovaná muzikoterapie pro děti založená na principech CMLH. Strukturovaná muzikoterapie, vedené hudební tvoření na základě CMLH metody, improvizačních a osobnostních charakteristik vytvořené skupiny dětí a muzikoterapeuta.
profesní členka EACM, z. s.
muzikoterapeut, speciální pedagog
Mgr.
profesní člen EACM, z. s.
Knihovna Jiřího Mahena v Brně + soukromá praxe

Hudba

je léčivá
síla vesmíru

Hudba

v duši může být slyšena vesmírem.

Přejděte na začátek