Švagrov letní 2019

22.7 a 28.7. 2019

Vernířovice

Muzikoterapie pro děti

Zázraky světa, Moravští bratři

30. 5. 2019 17.00, 19.00

Brno, knihovna Jiřího Mahena

Muzikoterapeutické vzdělávání
 

Univerzita Palackého Olomouc FF UP

Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie

HOLZER, L., DRLÍČKOVÁ, S. – Celostní muzikoterapie v institucionální výchově. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3323-3 – Ke stažení zde.

 

HOLZER, L. – Hudba sama neléčí Ke stažení zde.

 

HOLZER, L. – Ať bubny zní – Ke stažení zde.

Rytmus je člověku vrozen tepem srdce, reportáž z festivalového bubnování Odkaz zde.