Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie

Rozhovor a ukázky pro český rozhlas Olomouc

Lubomír Holzer poskytl českému rozhlasu Olomouc rozhovor o muzikoterapii. Odkaz najdete v titulku, fotografie níže.

IMUZA 2020

Velký koncert Musicoterapia 

Radost. Síla zpěvu. Léčivé rytmy. Propojení. Souznění. Společné setkání a  tvoření. Sdílení. Energie. Hluboký prožitek…

Tato slova mě napadají při ohlédnutí se za ojedinělým koncertem uskupení Musicoterapia, který proběhl v sobotu 19. 9. 2020 v Kongresovém centru města Zlín  na závěr projektu IMUZA Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt se zabýval podporou inkluzivního vzdělávání prostřednictvím uměleckých terapií.

Celý slavnostní koncert Musicoterapia se nesl v duchu celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera – CMLH a velmi úspěšně  tuto muzikoterapeutickou metodu prezentoval.  Přinesl obecenstvu z široké veřejnosti možnost osobně prožít a poznat, co se skrývá pod slovem celostní muzikoterapie a jak velkou terapeutickou sílu má přirozená hudba a zpěv.

Přípravy koncertu a jeho řízení se skvěle ujal PaedDr. Lubomír Holzer, vynikající hudebník, muzikoterapeut, autor již zmíněné muzikoterapeutické metody CMLH a samozřejmě také externí spolupracovník a lektor projektu IMUZA  v kategorii hudba a muzikoterapie.

V první části koncertu vystoupil  Muzikoterapeutický orchestr, složený ze 14 muzikoterapeutů, kteří do Zlína přijeli z různých krajů naší republiky. Zahráli a zazpívali staré lidové písně moravské a tzv. muzikoterapeutické písně. Tradiční i méně tradiční hudební nástroje, na které hráli, tradiční i netradiční zpěvové techniky, které zazněly, používají běžně ve své muzikoterapeutické praxi. Posluchači je tak měli možnost poznat také v jejich koncertní podobě.

V další části koncertu se k muzikoterapeutům připojily děti ze speciálních škol na Lazech ve Zlíně. Hrály na bubny a zazpívaly  několik muzikoterapeutických dětských písní.     Nadšení a bezprostřednost    s jakou  si      užívaly účinkování umocnilo radostnou atmosféru koncertu.   K  závěrečným písním  se připojili i účastníci projektu IMUZA, kteří přijeli do Zlína na poslední semináře v rámci tohoto projektu.                                                                                                                                    Velký  aplaus, kterým odměnilo publikum padesát účinkujících pod vedením L. Holzera, byl určitě zasloužený !

Z trochu jiného soudku bylo vystoupení Tyátru Modrodiv ze Zlína. Plastickým pohybem předvedli možnosti práce s lidmi  s PAS.

Finále večera patřilo Moravským bratrům – bubeníku Pavlu Fajtovi a Lubomíru Holzerovi. Slyšet v jejich původním syrovém podání krásné moravské balady bylo velkým zážitkem !

Nelze také opomenout jmenovat  průvodce celého večera, Ivo Šmoldase, který se skvěle zhostil role moderátora.

Je dobře, že jsou  velké projekty jako IMUZA, které umožňují  uměleckým terapiím, být více vidět, slyšet a hlavně se dostat  ke všem  potřebným.

Dita Mohelská

V rámci zakončení projektu IMUZA (https://www.imuza.upol.cz/site/index.php/2020/08/13/koncert-na-velkem-setkani/) proběhl 19. září 2020 v Kongresovém centru ve Zlíně ojedinělý závěrečný koncert, na kterém mimo jiné vystoupilo uskupení MUSICOTERAPIA, pod vedením Lubomíra Holzera. Společné vystoupení muzikoterapeutů a profesionálních hudebníků v první polovině svého vystoupení přineslo svým posluchačům zážitky z provedení Sušilových písní a unikátních improvizačních Slovanských písní. Na scéně zazněla řada nástrojů, které neodmyslitelně patří k celostní muzikoterapii Lubomíra Holzera (CMLH) a realizace provedení koncertu vycházela právě z této metody s využitím muzikoterapeutických nástrojů a perkusů. Ale rovněž zde zazněly housle, kontrabas nebo cistra. V rámci koncertu bylo rovněž možné slyšet strunný nástroj Kamele Ngoni. V druhé polovině vystoupení muzikoterapeutů na pódium přišly děti Speciální školy Zlín a frekventanti CMLH  se svými písněmi. Uskutečnilo se srdečné propojení mezi účinkujícími i diváky a společně zazněl zpěv jednoduchých, ale velmi zvučných písní.  Celým večerem provázel Ivo Šmoldas svými ironicky vtipnými komentáři. Večer pokračoval divadelní realizací projektu Tyátr Modrodiv Zlín. Závěr koncertu a zároveň slavností ukončení celého projektu tvořilo vystoupení Moravských bratrů v podání Lubomíra Holzera a Pavla Fajta. V jejich improvizačním podání zazněly opět Sušilovy Moravské písně. Kombinace různých druhů bubnů (Pavel Fajt) a cistry (Lubomír Holzer) a mužské dvojhlasy vydatně posílili hluboký a vřelý prožitek – opravdová profesionální tečka za projektem IMUZA.

Iva Smýkalová

 

 

 

 

 

 

 

 

Maršíkov 2019

 

Starodávný dřevěný kostel sv. Michaela v Maršíkově každoročně ožívá při Svatováclavském koncertě ručně vyráběných lidových hudebních nástrojů

Již třetím rokem ve sváteční den 28.9. se Společenský dům v Maršíkově naplnil zvukem opracovávaných přírodních materiálů, jako bylo dřevo, kůže nebo keramika při netradičních hudebních dílnách vedenými amatérskými i profesionálními lektory.

Příchozí si mohli poslechnout poutavé povídání o hudebních nástrojích a následně vytvořit svoji vlastní píšťalku z křídlatky u profesionálního výrobce koncovek, Vítka Kašpaříka z Velkých Karlovic nebo si vyrobit koncovku z bezu s Rosťou Žďárským z Petřvaldu. Pracovalo se také s daňčí kůží při potahování keramického bubnu vyrobeného dle prastarých vzorů s Miroslavem Endrychem z Uherského Ostrohu, který se věnuje výrobě hudebních nástrojů. Do Maršíkova přivezl ukázat různorodou sbírku jeho výrobků jako například didgeridoo, šamanské bubny, pow-wow a další dřevěná zvučidla. Především děti si mohly vyzkoušet výrobu drobnějších hudebních štěrchadel a xylofonů, kterou pečlivě připravili dva amatérští řemeslníci, Pavel Moravec a Petr Janíček. Z předem zhotovených polotovarů ze dřeva a kůže se vyklubala „žabadrhla“, štěrbinové bubínky, australské frčáky, japonské kokiriko atd. Výroba pak většinou končila u akrylových barev, kterými dětská fantazie pomohla ozdobit nově vzniklý lidový nástroj. Pestrou paletu pak doplnily barevné glazury keramické dílny Heleny Habartové z Červené vody. Kromě svých hrnčířských děl představila i „udu“, africké hrací nádoby z pálené hlíny, dále i své první keramické korpusy na výrobu již zmiňovaného bubnu. Výrobu starého rámového šamanského bubnu představila Věrka Martincová z Břístve. V přízemí domu si každý mohl zahrát na rozmanité hudební nástroje z různých koutů světa.  I přes nepříznivé počasí se bylo možné podívat na kovářské umění Richarda Červinky. Výrobu doprovázely obrazové panely dokumentující použití lidových nástrojů včetně historie vzniku Pekařovských flašinetů a varhan, popisu muzikoterapeutických nástrojů a jejich využití.

Společné tvoření vyvrcholilo v 17 hodin atmosférou závěrečného improvizačního koncertu v krásném prostředí dřevěného kostelíka sv. Michaela v Maršíkově pod vedením muzikoterapeutky Ivy Smýkalové. Děti a dospělí tak prožili pohádku založenou na Sušilových lidových a instrumentálních písních za pomoci vlastnoručně vyrobených hudebních nástrojů z dílen. Z celého dne si každý mohl odnést umělecký prožitek, vlastnoruční výrobek a oživit tak dnes již pohasínající kořeny starých lidových řemesel.

                                                                           

  Iva Smýkalová

 

 

Sympozium EACM Lysice 2019

 

Vzácným hostem letošního ročníku byl Jan Staněk, který pro účastníky vedl dva vokální semináře. Zájem zúčastněných o alikvotní zpěv byl veliký. Program sympozia nabídl dále muzikoterapeutickou relaxaci Veroniky Faltusové. Dita Mohelská připravila seminář Muzikoterapie pro děti a Michal Veselý zahrál muzikoterapeutickou pohádku. Lubomír Holzer uvedl přednášku Duchovní součást celostní muzikoterapie a seminář Základy individuální muzikoterapie. Irena Johanka Savková představila veřejnosti celostní muzikoterapii a Vít Kašpařík přednesl přednášku o výrobě hudebních nástrojů. Po celou sobotu probíhal na nádvoří zámku prodej muzikoterapeutických nástrojů Víta Kašpaříka, Miroslava Endrycha, Věry a Václava Martincových, dále udu, tibetských mís a gongů.  Sobotní program vyvrcholil koncertem Moravští bratři v podání Pavla Fajta a Lubomíra Holzera. V neděli proběhl panelový dialog, ve kterém prezentovali svou muzikoterapeutickou práci Irena Johanka Savková, Iva Smýkalová, Soňa Štoudková, Luděk Vařák, Magda Blahová a Veronika Faltusová. Podle ohlasů byl tento bod programu velkým přínosem pro zúčastněné. Program sympozia nabídl veřejnosti v neděli koncert Zázraky světa, který muzikoterapeuti připravili společně s dětmi z místních školských zařízení.

 

Cílem sympozia je průběžné vzdělávání muzikoterapeutů. Jeho nedílnou součástí je také velmi důležité setkávání kolegů muzikoterapeutů, jejich sdílení a předávání osobních zkušeností. Pro tato neformální a velmi důležitá setkání nám byla přívětivá kavárna Café Dubský. Sympozium nabízí část programu také široké veřejnosti, a může tak muzikoterapii šířit všude tam, kde je jí potřeba.

 

Veronika Faltusová

 

Maršov jarní 2017

 

Léčivý, uzdravující, očisťující a transformační pobyt 3. –26. 3. 2017 Maršov u Uherského Brodu

 

Vždy je velice milým překvapením, jaká krásná místa jsou v naší krajině. Místo, které si zachovalo svou jedinečnou atmosféru venkova málo dotčeného rozpínavou společností, místo, ve kterém se doslova „zastavil čas“ a žije si svým poklidným životem, je také Maršov u Uherského Brodu. Lesy, pastviny, louky, úžasné výhledy do kopcovité krajiny…

 

Přesně takové prostředí vytvořilo velmi podporující podmínky pro tradiční jarní, léčivý, uzdravující a transformační pobyt s celostní muzikoterapií. Jedním z jejích principů je právě propojení s přírodou, protože člověka chápe jako její nedílnou součást. Kdo někdy zažil muzikoterapii v tak příjemném prostředí a navíc přímo někde v lůně přírody, plně vnímá tuto nutnost. Působení CM a prožitky každého jsou pak mnohem intenzivnější a napojení s energií Země, Vesmíru je mnohem silnější.

 

Od začátku bylo náplní programu pobytu použití skupinových technik CMLH, například „muzikoterapeutické dělohy“ nebo „vokální techniky s použitím tibetských misek“. Intuitivní a alikvotní zpěv doprovázela hra na četné muzikoterapeutické hudební nástroje v přirozeném ladění. Muzikoterapeutický orchestr se uplatnil také při doprovodu zpěvu praslovanských písní (Lada, Vesna, Perun) a starých moravských lidových písní a balad.

 

Ve skupinových technikách CMLH je nutné aktivní zapojení všech zúčastněných. Jak skupina pracuje, je vždy velmi důležité a na jejím fungování závisí i účinek aplikovaných technik. Celková pozitivní, přátelská, spolupracující atmosféra se vytvořila opět velmi brzy a trvala až do konce semináře. Můžeme směle říct, že právě CMLH svými východisky, principy, celostním přístupem a působením tuto pozitivní atmosféru sama vytváří.

 

Oba dva večery zakončily skupinové pasivní muzikoterapeutické relaxace lektora pobytu, muzikoterapeuta PaedDr. Lubomíra Holzera. Měly silné očistně-meditační působení. Sobotní byla navíc obřadního charakteru, s léčivým a uzdravujícím zaměřením. ,,Obřad Jednoty“ byl pro všechny hlubokým mentálním, emočním a duchovně-energetickým prožitkem. Mnozí opravdu procítili stav Jednoty, který byl velmi silným nepopsatelným zážitkem.

 

Je velkým potěšením vědomí, že existují terapeutické metody, které mají skutečný, nepopíratelný, v praxi nesčetněkrát ověřený léčivý a uzdravující efekt na celou lidskou bytost ve všech jejích složkách, tak jako právě Celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera. Smutným zjištěním však zůstává, že tyto terapie, tak jako například i celostní medicína, zůstávají stále nedostatečně doceněny. Jejich potenciál je obrovský a my jsme si ho vědomi!

 

Mgr. Dita Mohelská