Celostní muzikoterapie pro všechny

13. - 19.7.2020

hotel Súkenická Beskydy

 

Muzikoterapeutické lázně

Olomouc - Lovecká chata

27.7.2020 až 30.7.2020

Muzikoterapeutický koncert
Zlín
19.9.2020

Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie

Sympozium EACM Lysice 2019

 

Vzácným hostem letošního ročníku byl Jan Staněk, který pro účastníky vedl dva vokální semináře. Zájem zúčastněných o alikvotní zpěv byl veliký. Program sympozia nabídl dále muzikoterapeutickou relaxaci Veroniky Faltusové. Dita Mohelská připravila seminář Muzikoterapie pro děti a Michal Veselý zahrál muzikoterapeutickou pohádku. Lubomír Holzer uvedl přednášku Duchovní součást celostní muzikoterapie a seminář Základy individuální muzikoterapie. Irena Johanka Savková představila veřejnosti celostní muzikoterapii a Vít Kašpařík přednesl přednášku o výrobě hudebních nástrojů. Po celou sobotu probíhal na nádvoří zámku prodej muzikoterapeutických nástrojů Víta Kašpaříka, Miroslava Endrycha, Věry a Václava Martincových, dále udu, tibetských mís a gongů.  Sobotní program vyvrcholil koncertem Moravští bratři v podání Pavla Fajta a Lubomíra Holzera. V neděli proběhl panelový dialog, ve kterém prezentovali svou muzikoterapeutickou práci Irena Johanka Savková, Iva Smýkalová, Soňa Štoudková, Luděk Vařák, Magda Blahová a Veronika Faltusová. Podle ohlasů byl tento bod programu velkým přínosem pro zúčastněné. Program sympozia nabídl veřejnosti v neděli koncert Zázraky světa, který muzikoterapeuti připravili společně s dětmi z místních školských zařízení.

 

Cílem sympozia je průběžné vzdělávání muzikoterapeutů. Jeho nedílnou součástí je také velmi důležité setkávání kolegů muzikoterapeutů, jejich sdílení a předávání osobních zkušeností. Pro tato neformální a velmi důležitá setkání nám byla přívětivá kavárna Café Dubský. Sympozium nabízí část programu také široké veřejnosti, a může tak muzikoterapii šířit všude tam, kde je jí potřeba.

 

Veronika Faltusová

 

Maršov jarní 2017

 

Léčivý, uzdravující, očisťující a transformační pobyt 3. –26. 3. 2017 Maršov u Uherského Brodu

 

Vždy je velice milým překvapením, jaká krásná místa jsou v naší krajině. Místo, které si zachovalo svou jedinečnou atmosféru venkova málo dotčeného rozpínavou společností, místo, ve kterém se doslova „zastavil čas“ a žije si svým poklidným životem, je také Maršov u Uherského Brodu. Lesy, pastviny, louky, úžasné výhledy do kopcovité krajiny…

 

Přesně takové prostředí vytvořilo velmi podporující podmínky pro tradiční jarní, léčivý, uzdravující a transformační pobyt s celostní muzikoterapií. Jedním z jejích principů je právě propojení s přírodou, protože člověka chápe jako její nedílnou součást. Kdo někdy zažil muzikoterapii v tak příjemném prostředí a navíc přímo někde v lůně přírody, plně vnímá tuto nutnost. Působení CM a prožitky každého jsou pak mnohem intenzivnější a napojení s energií Země, Vesmíru je mnohem silnější.

 

Od začátku bylo náplní programu pobytu použití skupinových technik CMLH, například „muzikoterapeutické dělohy“ nebo „vokální techniky s použitím tibetských misek“. Intuitivní a alikvotní zpěv doprovázela hra na četné muzikoterapeutické hudební nástroje v přirozeném ladění. Muzikoterapeutický orchestr se uplatnil také při doprovodu zpěvu praslovanských písní (Lada, Vesna, Perun) a starých moravských lidových písní a balad.

 

Ve skupinových technikách CMLH je nutné aktivní zapojení všech zúčastněných. Jak skupina pracuje, je vždy velmi důležité a na jejím fungování závisí i účinek aplikovaných technik. Celková pozitivní, přátelská, spolupracující atmosféra se vytvořila opět velmi brzy a trvala až do konce semináře. Můžeme směle říct, že právě CMLH svými východisky, principy, celostním přístupem a působením tuto pozitivní atmosféru sama vytváří.

 

Oba dva večery zakončily skupinové pasivní muzikoterapeutické relaxace lektora pobytu, muzikoterapeuta PaedDr. Lubomíra Holzera. Měly silné očistně-meditační působení. Sobotní byla navíc obřadního charakteru, s léčivým a uzdravujícím zaměřením. ,,Obřad Jednoty“ byl pro všechny hlubokým mentálním, emočním a duchovně-energetickým prožitkem. Mnozí opravdu procítili stav Jednoty, který byl velmi silným nepopsatelným zážitkem.

 

Je velkým potěšením vědomí, že existují terapeutické metody, které mají skutečný, nepopíratelný, v praxi nesčetněkrát ověřený léčivý a uzdravující efekt na celou lidskou bytost ve všech jejích složkách, tak jako právě Celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera. Smutným zjištěním však zůstává, že tyto terapie, tak jako například i celostní medicína, zůstávají stále nedostatečně doceněny. Jejich potenciál je obrovský a my jsme si ho vědomi!

 

Mgr. Dita Mohelská