Muzikoterapie pro děti

Slavnostní členská schůze EACM

Olomouc

9.11.2019

Hlasový seminář
Olomouc
9.- 10. 11.2019

Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie

Maršov jarní 2017

Léčivý, uzdravující, očisťující a transformační pobyt 3. – 26. 3. 2017 Maršov u Uherského Brodu

Vždy je velice milým překvapením, jaká krásná místa jsou v naší krajině. Místo, které si zachovalo svou jedinečnou atmosféru venkova málo dotčeného rozpínavou společností, místo, ve kterém se doslova „zastavil čas“ a žije si svým poklidným životem, je také Maršov u Uherského Brodu. Lesy, pastviny, louky, úžasné výhledy do kopcovité krajiny…

Přesně takové prostředí vytvořilo velmi podporující podmínky pro tradiční jarní, léčivý, uzdravující a transformační pobyt s celostní muzikoterapií . Jedním z jejích principů je právě propojení s přírodou, protože člověka chápe jako její nedílnou součást. Kdo někdy zažil muzikoterapii v tak příjemném prostředí a navíc přímo někde v lůně přírody, plně vnímá tuto nutnost. Působení CM a prožitky každého jsou pak mnohem intenzivnější a napojení s energií Země , Vesmíru je mnohem silnější.

Od začátku bylo náplní programu pobytu použití skupinových technik CMLH, například „muzikoterapeutické dělohy“ nebo „vokální techniky s použitím tibetských misek“. Intuitivní a alikvotní zpěv doprovázela hra na   četné muzikoterapeutické hudební nástroje v   přirozeném ladění. Muzikoterapeutický orchestr se uplatnil také při doprovodu zpěvu praslovanských písní ( Lada, Vesna, Perun) a starých moravských lidových písní a balad.

Ve skupinových technikách CMLH je nutné aktivní zapojení všech zúčastněných. Jak skupina pracuje, je vždy velmi důležité a na jejím fungování závisí i účinek aplikovaných technik. Celková pozitivní, přátelská, spolupracující atmosféra se vytvořila opět velmi brzy a trvala až do konce semináře. Můžeme směle říct, že právě CMLH svými východisky, principy, celostním přístupem a působením tuto pozitivní atmosféru sama vytváří.

Oba dva večery zakončily skupinové pasivní muzikoterapeutické relaxace lektora pobytu, muzikoterapeuta PaedDr. Lubomíra Holzera. Měly silné očistně- meditační působení. Sobotní byla navíc obřadního charakteru, s léčivým a uzdravujícím zaměřením. ,, Obřad Jednoty“ byl pro všechny hlubokým mentálním, emočním a duchovně-energetickým prožitkem. Mnozí opravdu procítili stav Jednoty, který byl velmi silným nepopsatelným zážitkem.

Je velkým potěšením vědomí, že existují terapeutické metody, které mají skutečný, nepopíratelný,   v praxi nesčetněkrát ověřený léčivý a uzdravující efekt na celou lidskou bytost ve všech jejích složkách, tak jako právě Celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera. Smutným zjištěním však zůstává, že tyto terapie, tak jako například i celostní medicína, zůstávají stále nedostatečně doceněny. Jejich potenciál je obrovský a my jsme si ho vědomi!

Mgr. Dita Mohelská