Švagrov letní 2019

22.7 a 28.7. 2019

Vernířovice

Muzikoterapie pro děti

Zázraky světa, Moravští bratři

30. 5. 2019 17.00, 19.00

Brno, knihovna Jiřího Mahena

Muzikoterapeutické vzdělávání
 

Univerzita Palackého Olomouc FF UP

Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie

Maršov jarní 2017

Léčivý, uzdravující, očisťující a transformační pobyt 3. – 26. 3. 2017 Maršov u Uherského Brodu

Vždy je velice milým překvapením, jaká krásná místa jsou v naší krajině. Místo, které si zachovalo svou jedinečnou atmosféru venkova málo dotčeného rozpínavou společností, místo, ve kterém se doslova „zastavil čas“ a žije si svým poklidným životem, je také Maršov u Uherského Brodu. Lesy, pastviny, louky, úžasné výhledy do kopcovité krajiny…

Přesně takové prostředí vytvořilo velmi podporující podmínky pro tradiční jarní, léčivý, uzdravující a transformační pobyt s celostní muzikoterapií . Jedním z jejích principů je právě propojení s přírodou, protože člověka chápe jako její nedílnou součást. Kdo někdy zažil muzikoterapii v tak příjemném prostředí a navíc přímo někde v lůně přírody, plně vnímá tuto nutnost. Působení CM a prožitky každého jsou pak mnohem intenzivnější a napojení s energií Země , Vesmíru je mnohem silnější.

Od začátku bylo náplní programu pobytu použití skupinových technik CMLH, například „muzikoterapeutické dělohy“ nebo „vokální techniky s použitím tibetských misek“. Intuitivní a alikvotní zpěv doprovázela hra na   četné muzikoterapeutické hudební nástroje v   přirozeném ladění. Muzikoterapeutický orchestr se uplatnil také při doprovodu zpěvu praslovanských písní ( Lada, Vesna, Perun) a starých moravských lidových písní a balad.

Ve skupinových technikách CMLH je nutné aktivní zapojení všech zúčastněných. Jak skupina pracuje, je vždy velmi důležité a na jejím fungování závisí i účinek aplikovaných technik. Celková pozitivní, přátelská, spolupracující atmosféra se vytvořila opět velmi brzy a trvala až do konce semináře. Můžeme směle říct, že právě CMLH svými východisky, principy, celostním přístupem a působením tuto pozitivní atmosféru sama vytváří.

Oba dva večery zakončily skupinové pasivní muzikoterapeutické relaxace lektora pobytu, muzikoterapeuta PaedDr. Lubomíra Holzera. Měly silné očistně- meditační působení. Sobotní byla navíc obřadního charakteru, s léčivým a uzdravujícím zaměřením. ,, Obřad Jednoty“ byl pro všechny hlubokým mentálním, emočním a duchovně-energetickým prožitkem. Mnozí opravdu procítili stav Jednoty, který byl velmi silným nepopsatelným zážitkem.

Je velkým potěšením vědomí, že existují terapeutické metody, které mají skutečný, nepopíratelný,   v praxi nesčetněkrát ověřený léčivý a uzdravující efekt na celou lidskou bytost ve všech jejích složkách, tak jako právě Celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera. Smutným zjištěním však zůstává, že tyto terapie, tak jako například i celostní medicína, zůstávají stále nedostatečně doceněny. Jejich potenciál je obrovský a my jsme si ho vědomi!

Mgr. Dita Mohelská