Cesta celostní muzikoterapie 2018

23. 7. až 28.7. 2018

Švagrov

Muzikoterapie pro děti

29. 11. 2018

městská knihovna

Staň se bubnem
podzim 2018 - jaro 2019

Praha, Brno, Zlín, Olomouc