Členská schůze EACM

7.11. 2020

Tř. Svobody 26,

Olomouc

 

Volná intuitivní hudba

Olomouc

7.11.2020 až 8.11.2020

Staň se bubnem 
Zlín, Brno, Olomouc
2020/2021

Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie

Evropský den muzikoterapie 15. 11. 2019

Při této příležitosti muzikoterapeuti v celé Evropě pořádají akce, kdy nabízí a představují muzikoterapii široké veřejnosti. I my máme co ukázat a nabídnout!

A jak na to?

  • Na pozvánky svých akcí připište: Při příležitosti 6. evropského dne muzikoterapie vyhlášeného Evropskou muzikoterapeutickou konfederací EMTC vás zveme na…

 

  • Pozvánky ke zveřejnění na webu a fb asociace zašlete včas na email vybor@muzikoterapie.art

 

  • Zprávy o proběhlých muzikoterapeutických aktivitách k této příležitosti ke zveřejnění na webu a fb asociace zašlete do konce listopadu na email vybor@muzikoterapie.art (akce konané v průběhu měsíce listopad)

 

  • Tato zpráva má obsahovat: příjmení a jméno muzikoterapeuta – člena EACM, název akce, místo konání, počet zúčastněných klientů – cílová skupina (uzavřená, veřejnost, studenti…), popř. fotografie, stručné zhodnocení

 

  • Výstupem by mělo být grafické vyhodnocení zapojení se do aktivit EMTC v ČR členy EACM. Uveřejnění na webu EACM, možnost prezentace činnosti EACM pro EMTC, konference, semináře, zájemci o aktivity apod.

 

DĚKUJEME!

Za výbor EACM, z. s.    Mgr. Veronika Faltusová

 

Evropské dny Muzikoterapie

PaedDr. Mgr. Irena Savková vyhodnotila Evropské dny muzikoterapie 2018. Členové EACM se podíleli na 30 muzikoterapeutických aktivitách. Vyhodnocení zde. Grafy a tabulky zde.

 

BUBNY MUSÍ ZNÍT!

Již pátým rokem se uskutečňuje ve Zlíně, pravidelné bubnování na djembe a hra na šamanské bubny. Do kurzu chodíme hrát jednou za 14 dní. Na každém setkání od Lubomíra Holzera slýcháváme, že pravidelné bubnování má prokazatelný muzikoterapeutický účinek a posiluje imunitu a celkové zdraví. Naše skupina dvanácti žen a jednoho muže ze zlínských lesů a hájů si společně užívá skupinového bubnování, a to vždy ve středu od 17 do 19 hodin. A věřte, že naše bubny a zpěvy nám docela hezky společně zní!