Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie

Rozhovor o muzikoterapii v českém rozhlase

Lubomír Holzer poskytl českému rozhlasu Olomouc rozhovor o muzikoterapii. Odkaz je zde.

CELOSTNÍ MUZIKOTERAPIE v době Coronaviru

Několik posledních měsíců zažíváme tzv. dobu coronavirovou. Vědecké, lékařské a další výzkumy stále probíhají. Setkáváme se s nejrůznějšími názory a pohledy na celou problematiku. Doléhají na nás opatření Vlády ČR, hygieniků a epidemiologů. Významným způsobem jsou ochromeny přirozené součásti našich životů. Opatření se dotýkají i muzikoterapie a zpěvu.

Muzikoterapie, včetně zpěvu, vždy sloužila a má být nadále člověku k jeho prospěchu. Víme, a mnozí z nás máme osobní zkušenost, že celostní muzikoterapie je léčivá a působí také preventivně. Při pravidelně a dlouhodobě užívané celostní muzikoterapii metodou CMLH se zdravotní stav člověka ve všech jeho složkách zlepšuje.

DOPORUČUJEME celostní muzikoterapii v této coronavirové době především pro:

  • posílení imunity
  • pozitivní vliv na psychický a emoční stav
  • odeznívání depresivních stavů a obav
  • indikace pro všechny věkové skupiny

Celostní muzikoterapie – metoda CMLH nabízí hned několik technik, které lze bezpečně realizovat i za zpřísněných hygienických podmínek a za nejrůznějších omezení: prožitková muzikoterapeutická relaxace vleže, dále aktivní muzikoterapeutické bubnování v kruhu několika lidí a další techniky. Vše v bezpečném prostředí, v dostatečných odstupech bez fyzického kontaktu.

Přejme si rychlé uzdravení ze současné situace, uchování pevného zdraví a jasné mysli i díky celostní muzikoterapii!

Volební členská schůze EACM 2020

Dne 12.12.2020 proběhla volební členská schůze EACM. Výsledky voleb jsou k dispozici zde.

Evropský den muzikoterapie 15. 11. 2019

Při této příležitosti muzikoterapeuti v celé Evropě pořádají akce, kdy nabízí a představují muzikoterapii široké veřejnosti. I my máme co ukázat a nabídnout!

A jak na to?

  • Na pozvánky svých akcí připište: Při příležitosti 6. evropského dne muzikoterapie vyhlášeného Evropskou muzikoterapeutickou konfederací EMTC vás zveme na…

 

  • Pozvánky ke zveřejnění na webu a fb asociace zašlete včas na email vybor@muzikoterapie.art

 

  • Zprávy o proběhlých muzikoterapeutických aktivitách k této příležitosti ke zveřejnění na webu a fb asociace zašlete do konce listopadu na email vybor@muzikoterapie.art (akce konané v průběhu měsíce listopad)

 

  • Tato zpráva má obsahovat: příjmení a jméno muzikoterapeuta – člena EACM, název akce, místo konání, počet zúčastněných klientů – cílová skupina (uzavřená, veřejnost, studenti…), popř. fotografie, stručné zhodnocení

 

  • Výstupem by mělo být grafické vyhodnocení zapojení se do aktivit EMTC v ČR členy EACM. Uveřejnění na webu EACM, možnost prezentace činnosti EACM pro EMTC, konference, semináře, zájemci o aktivity apod.

 

DĚKUJEME!

Za výbor EACM, z. s.    Mgr. Veronika Faltusová

 

Evropské dny Muzikoterapie

PaedDr. Mgr. Irena Savková vyhodnotila Evropské dny muzikoterapie 2018. Členové EACM se podíleli na 30 muzikoterapeutických aktivitách. Vyhodnocení zde. Grafy a tabulky zde.

 

BUBNY MUSÍ ZNÍT!

Již pátým rokem se uskutečňuje ve Zlíně, pravidelné bubnování na djembe a hra na šamanské bubny. Do kurzu chodíme hrát jednou za 14 dní. Na každém setkání od Lubomíra Holzera slýcháváme, že pravidelné bubnování má prokazatelný muzikoterapeutický účinek a posiluje imunitu a celkové zdraví. Naše skupina dvanácti žen a jednoho muže ze zlínských lesů a hájů si společně užívá skupinového bubnování, a to vždy ve středu od 17 do 19 hodin. A věřte, že naše bubny a zpěvy nám docela hezky společně zní!