Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie

Kontakt:
vybor@muzikoterapie.art

Členové výboru:

předseda                         PaedDr. Lubomír Holzer

místopředsedkyně      Mgr. Veronika Faltusová
místopředseda              Ing. Luděk Vařák
člen                                    Bc. Daniela Jeníčková
člen                                    PaedDr. Irena Johanka Savková 
člen                                    Mgr. Soňa Štoudková PhD.
člen                                    Ing. Michal Veselý

PaedDr. Lubomír Holzer

doktor speciální pedagogiky, profesionální muzikoterapeut, vysokoškolský pedagog,

hudební teoretik a psycholog, etnomuzikolog a supervizor

www.muzikoterapie.net

Olomouc

předseda EACM, z. s, profesní člen EACM, z. s.

Zabývá se muzikoterapií dvacet pět let. Během tohoto času vytvořil vlastní muzikoterapeutickou metodu – Celostní muzikoterapii Lubomíra Holzera – CMLH (muzikoterapeutická praxe více jak 20 000 hodin). Kořeny jeho muzikoterapie leží již v roce 1983. Lubomír Holzer přednáší terapie ve speciální pedagogice na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a vede kurzy celostní muzikoterapie na ICV FF UP v Olomouci. Na UP v Olomouci učí již od roku 2003.

Mgr. Veronika Faltusová
muzikoterapeut, speciální pedagog

Letohrad

veru.faltusova@seznam.cz
www.muzikoveru.cz
místopředsedkyně a profesní členka EACM, z. s.

Magisterské studium – obor Speciální pedagogika učitelství absolvovala v roce 2014. V roce 2017 ukončila na ICV FF UP v Olomouci specializační studium Celostní muzikoterapie 1 – 3. Pracuje metodou CMLH. Muzikoterapeutickou praxi zahájila v roce 1995, kdy začala pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. V současné době je speciálním pedagogem a muzikoterapeutem ve speciální základní škole, externím muzikoterapeutem a lektorem v dalších institucích ve školství a sociální sféře. V rámci své soukromé muzikoterapeutické praxe se věnuje také klientům intaktní populace.

Ing. Luděk Vařák
muzikoterapeut, analytik, trenér
https://www.muzikoterapie.online/

ludek@varak.net
Bílovec

místopředseda EACM, z. s.

Vysoké učení technické   obor Elektronické počítače absolvoval v roce 1984. V roce 2017 ukončil na ICV FF UP v Olomouci specializační studium Celostní muzikoterapie 1. V současné době pracuje metodou CMLH s klienty domova pro seniory Lada.

 

Bc. Daniela Jeníčková
daniela.jenickova@email.cz
sociální pracovnice, supervizorka, koordinátorka dobrovolníků
Praha a střední Čechy
daniela.jenickova@email.cz

Ta, která má ve výboru EACM na starost „pohled z venku“.  Jsem sociální pracovnice a 20 let pracuji s rodinami, které mají dítě se zdravotním postižením. Pracuji ve školství ve speciálně pedagogickém centru a v sociálních službách. Působím v neziskových organizacích. Nabízím supervizi v sociálních službách, u dobrovolníků a muzikoterapeutům. Studuji na ICV Filozofické fakulty UP v Olomouci Celostní muzikoterapii PaedDr. Lubomíra Holzera.

 

PaedDr. Irena Johanka Savková
Muzikoterapeutka, speciální pedagožka, lektorka, mentorka
Havířov
savkovafolirova@seznam.cz
profesní členka EACM, z. s.

V oboru Speciální pedagogika absolvovala rigorózní řízení v roce 2018, magisterské studium v roce 2003, bakalářské studium v roce 1993. V roce 2016 ukončila specializační studium Celostní muzikoterapie 1-2 na ICV FF UP Olomouc. Pracuje metodou CMLH. Muzikoterapeutickou praxi zahájila v roce 2012. V současné době působí v Mš a Zš speciální jako ředitelka, speciální pedagožka a muzikoterapeutka. Muzikoterapeutickou praxi vykonává ve školských a sociálních zařízeních. Realizuje muzikoterapie pro širokou veřejnost, muzikoterapeutické workshopy pro studenty vysokých škol a pro pedagogické pracovníky. Je členkou ženské bubnovací skupiny Luna.

Mgr. Soňa Štoudková, Ph.D.
Brno
Knihovna Jiřího Mahena v Brně + soukromá praxe
muzikoterapie@kjm.cz
http://www.kjm.cz/muzikoterapie-kjm
profesní člen EACM, z. s.

Vystudovala Hudební teorii a pedagogiku na PdF MU v Brně, absolvovala ucelený pětiletý muzikoterapeutický výcvik v metodě celostní muzikoterapie (CMLH) při FF UP v Olomouci, je členkou Evropské Asociace Celostní Muzikoterapie. Působí jako lektorka a muzikoterapeutka v Hudební knihovně KJM v Brně, kde se také věnuje projektům zaměřeným na expresivní terapie a prožitkové aktivity v knihovně. Je externí lektorkou muzikoterapie na PdF MU v Brně. V soukromé praxi pravidelně spolupracuje s dětskými lesními kluby, MŠ, ZŠ a s centry sociálních služeb.

 

 

Ing. Michal Veselý
muzikoterapeut, zeměměřič
mikalo@centrum.cz
Znojmo
profesní člen EACM, z. s.

Na ICV FF UP absolvoval specializační studium Celostní muzikoterapie 1 – 3. Pracuje metodou CMLH. V současné době pracuje s klienty Domova pro seniory v Hostimi.