Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie

Kontakt:
rada@muzikoterapie.art

Členové Rady:

předseda                            PaedDr. Lubomír Holzer

místopředsedkyně             Ing. Iva Smýkalová PhD.
místopředseda                   Ing. Luděk Vařák
člen                                    Mgr. Dita Mohelská
člen                                    PaedDr. Irena Johanka Savková 
člen                                    Mgr. Veronika Faltusová
člen                                    Ing. Michal Veselý

PaedDr. Lubomír Holzer

doktor speciální pedagogiky, profesionální muzikoterapeut, vysokoškolský pedagog,

hudební teoretik a psycholog, etnomuzikolog a supervizor

Olomouc

www.muzikoterapie.net

předseda EACM, z. s, profesní člen EACM, z. s.

Zabývá se muzikoterapií dvacet pět let. Během tohoto času vytvořil vlastní muzikoterapeutickou metodu – Celostní muzikoterapii Lubomíra Holzera – CMLH (muzikoterapeutická praxe více jak 20 000 hodin). Kořeny jeho muzikoterapie leží již v roce 1983. Lubomír Holzer přednáší terapie ve speciální pedagogice na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a vede kurzy celostní muzikoterapie na ICV FF UP v Olomouci. Na UP v Olomouci učí již od roku 2003.

Ing. Smýkalová Iva, PhD.

Šumperk

Kombinovaná muzikoterapie pro děti založená na principech CMLH. Strukturovaná muzikoterapie, vedené hudební tvoření na základě CMLH metody, improvizačních a osobnostních charakteristik vytvořené skupiny dětí a muzikoterapeuta. 

místopředsedkyně EACM

 

Ing. Luděk Vařák
muzikoterapeut, analytik, trenér
https://www.muzikoterapie.online/

ludek@varak.net
Bílovec

místopředseda EACM, z. s.

Vysoké učení technické   obor Elektronické počítače jsem absolvoval v roce 1984. V roce 2017 jsem ukončil na ICV FF UP v Olomouci specializační studium Celostní muzikoterapie 1. V současné době pracuji metodou CMLH s klienty domovů pro seniory.

Mgr. Veronika Faltusová
muzikoterapeut, speciální pedagog

Letohrad

veru.faltusova@seznam.cz

www.muzikoveru.cz
profesní členka EACM, z. s.

Magisterské studium – obor Speciální pedagogika učitelství absolvovala v roce 2014. V roce 2017 ukončila na ICV FF UP v Olomouci specializační studium Celostní muzikoterapie 1 – 3. Pracuje metodou CMLH. Muzikoterapeutickou praxi zahájila v roce 1995, kdy začala pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. V současné době je speciálním pedagogem a muzikoterapeutem ve speciální základní škole, externím muzikoterapeutem a lektorem v dalších institucích ve školství a sociální sféře. V rámci své soukromé muzikoterapeutické praxe se věnuje také klientům intaktní populace.

Mgr. Dita Mohelská
pedagog, muzikoterapeut
Jihomoravský kraj
člen EACM, z. s.

Na PdF MU v Brně vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací VV a obor Učitelství speciální pedagogiky se specializací logopedie a surdopedie. V rámci celoživotního vzdělávání absolvovala kurz Celostní muzikoterapie 1  na FF UP v Olomouci a kurzy zaměřené na osobnostně sociální rozvoj. V současné době je pedagogem na ZŠ a ve své každodenní pedagogické praxi používá  techniky celostní muzikoterapie.  Jako muzikoterapeut  se věnuje i dospělým klientům. Má také praxi jako školní logoped a lektor hudebně pohybových programů.

PaedDr. Irena Johanka Savková
Muzikoterapeutka, speciální pedagožka, lektorka, mentorka
Havířov
savkovafolirova@seznam.cz
profesní členka EACM, z. s.

V oboru Speciální pedagogika absolvovala rigorózní řízení v roce 2018, magisterské studium v roce 2003, bakalářské studium v roce 1993. V roce 2016 ukončila specializační studium Celostní muzikoterapie 1-2 na ICV FF UP Olomouc. Pracuje metodou CMLH. Muzikoterapeutickou praxi zahájila v roce 2012. V současné době působí v Mš a Zš speciální jako ředitelka, speciální pedagožka a muzikoterapeutka. Muzikoterapeutickou praxi vykonává ve školských a sociálních zařízeních. Realizuje muzikoterapie pro širokou veřejnost, muzikoterapeutické workshopy pro studenty vysokých škol a pro pedagogické pracovníky. Je členkou ženské bubnovací skupiny Luna.

Ing. Michal Veselý
muzikoterapeut, zeměměřič
mikalo@centrum.cz
Znojmo
profesní člen EACM, z. s.

Na ICV FF UP absolvoval specializační studium Celostní muzikoterapie 1 – 3. Pracuje metodou CMLH. V současné době pracuje s klienty Domova pro seniory v Hostimi.