Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie

Kontakt:
vybor@muzikoterapie.art

 

Členové výboru:

 

předseda                         PaedDr. Lubomír Holzer

 

místopředsedkyně      Mgr. Veronika Faltusová
místopředseda              Ing. Luděk Vařák
člen                                    Bc. Daniela Jeníčková
člen                                    PaedDr. Irena Johanka Savková 
člen                                    Ing. Iva Smýkalová PhD.
člen                                    Ing. Michal Veselý

 

PaedDr. Lubomír Holzer

 

doktor speciální pedagogiky, profesionální muzikoterapeut, vysokoškolský pedagog,

 hudební teoretik a psycholog, etnomuzikolog a supervizor

 

www.muzikoterapie.net

 

Olomouc

 

předseda EACM, z. s, profesní člen EACM, z. s.

 

Zabývá se muzikoterapií dvacet pět let. Během tohoto času vytvořil vlastní muzikoterapeutickou metodu – Celostní muzikoterapii Lubomíra Holzera – CMLH (muzikoterapeutická praxe více jak 20 000 hodin). Kořeny jeho muzikoterapie leží již v roce 1983. Lubomír Holzer přednáší terapie ve speciální pedagogice na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a vede kurzy celostní muzikoterapie na ICV FF UP v Olomouci. Na UP v Olomouci učí již od roku 2003.

 

Mgr. Veronika Faltusová
muzikoterapeut, speciální pedagog

Letohrad

 

veru.faltusova@seznam.cz
www.muzikoveru.cz
místopředsedkyně a profesní členka EACM, z. s.

 

Magisterské studium – obor Speciální pedagogika učitelství absolvovala v roce 2014. V roce 2017 ukončila na ICV FF UP v Olomouci specializační studium Celostní muzikoterapie 1 – 3. Pracuje metodou CMLH. Muzikoterapeutickou praxi zahájila v roce 1995, kdy začala pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. V současné době je speciálním pedagogem a muzikoterapeutem ve speciální základní škole, externím muzikoterapeutem a lektorem v dalších institucích ve školství a sociální sféře. V rámci své soukromé muzikoterapeutické praxe se věnuje také klientům intaktní populace.

 

Ing. Luděk Vařák
muzikoterapeut, analytik, trenér
https://www.muzikoterapie.online/

 

ludek@varak.net
Bílovec

 

místopředseda EACM, z. s.

 

Vysoké učení technické   obor Elektronické počítače jsem absolvoval v roce 1984. V roce 2017 jsem ukončil na ICV FF UP v Olomouci specializační studium Celostní muzikoterapie 1. V současné době pracuji metodou CMLH s klienty domovů pro seniory.

 

 

Bc. Daniela Jeníčková
daniela.jenickova@email.cz
sociální pracovnice, supervizorka, koordinátorka dobrovolníků
Praha a střední Čechy
daniela.jenickova@email.cz

 

Ta, která má ve výboru EACM na starost „pohled z venku“.  Jsem sociální pracovnice a 20 let pracuji s rodinami, které mají dítě se zdravotním postižením. Pracuji ve školství ve speciálně pedagogickém centru a v sociálních službách. Působím v neziskových organizacích. Nabízím supervizi v sociálních službách, u dobrovolníků a muzikoterapeutům. Vystudovala jsem na ICV Filozofické fakulty UP v Olomouci Celostní muzikoterapii 1 PaedDr. Lubomíra Holzera.

 

 

PaedDr. Irena Johanka Savková
Muzikoterapeutka, speciální pedagožka, lektorka, mentorka
Havířov
savkovafolirova@seznam.cz
profesní členka EACM, z. s.

 

V oboru Speciální pedagogika absolvovala rigorózní řízení v roce 2018, magisterské studium v roce 2003, bakalářské studium v roce 1993. V roce 2016 ukončila specializační studium Celostní muzikoterapie 1-2 na ICV FF UP Olomouc. Pracuje metodou CMLH. Muzikoterapeutickou praxi zahájila v roce 2012. V současné době působí v Mš a Zš speciální jako ředitelka, speciální pedagožka a muzikoterapeutka. Muzikoterapeutickou praxi vykonává ve školských a sociálních zařízeních. Realizuje muzikoterapie pro širokou veřejnost, muzikoterapeutické workshopy pro studenty vysokých škol a pro pedagogické pracovníky. Je členkou ženské bubnovací skupiny Luna.

Ing. Smýkalová Iva, PhD.

Šumperk

Kombinovaná muzikoterapie pro děti založená na principech CMLH. Strukturovaná muzikoterapie, vedené hudební tvoření na základě CMLH metody, improvizačních a osobnostních charakteristik vytvořené skupiny dětí a muzikoterapeuta. 

 

 

 

 

Ing. Michal Veselý
muzikoterapeut, zeměměřič
mikalo@centrum.cz
Znojmo
profesní člen EACM, z. s.

 

Na ICV FF UP absolvoval specializační studium Celostní muzikoterapie 1 – 3. Pracuje metodou CMLH. V současné době pracuje s klienty Domova pro seniory v Hostimi.