Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie

REVIZNÍ KOMISE
revizni@muzikoterapie.art

 

předsedkyně           PhDr. Lenka Studénková
členka                     MgA. Kateřina Englberthová
členka                     Mgr. Filip Kačer
člen                         Jitka Kaprálová
člen                         Jiří Výmola