Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie

REVIZNÍ KOMISE
revizni@muzikoterapie.art

 

předsedkyně        Magda Blahová
členka                     Mgr. Jana Gavendová
členka                     MgA. Kateřina Paclíková
člen                          Ing. Milan Minář
člen                          Mgr. Petr Vysočan

 

Magda Blahová
Zlín
magdablahova@seznam.cz

předsedkyně Revizní komice EACM, z. s.

 

V roce 1981 jsem dokončila studium na Pedagogické fakultě v Plzni, pracovala jsem s dětmi jako učitelka a výchovná poradkyně na základní škole. Nyní jsem v důchodu a věnuji se převážně seniorům. S celostní muzikoterapií jsem se blíže seznámila v roce 2007, od té doby jsem každoročně navštěvovala kurzy PaedDr. L. Holzera a vystudovala CM 1 na FF UP v Olomouci. Jsem předsedkyní revizní komise EACM, z. s.  Věnuji se převážně seniorům s Alzheimerovou chorobou a dětem 1,5 až 5 let.

 

 

 

Mgr. Jana Gavendová
muzikoterapeut, pedagog
Zlín
profesní člen EACM, z. s.

 

Vystudovala Speciální pedagogiku na UP v Olomouci v roce 1986.  V letech 2010 – 2017 vystudovala na ICV FF UP v Olomouci Celostní muzikoterapii  I – III.  Její  muzikoterapeutická praxe je úzce spjata s profesí. Pracuje  dlouhodobě jako speciální pedagožka a ředitelka Dětského domova, Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy ve Zlíně. Muzikoterapii pravidelně praktikuje s dětmi se zdravotním znevýhodněním  a dle svých časových možností i s dospělými osobami, převážně rodiči postižených dětí, se seniory.

 

 

 

 

MgA. Kateřina Paclíková
muzikoterapeutka, akordeonistka, hudební pedagožka
Praha, Pelhřimov

www.katerinapaclikova.cz
profesní členka EACM, z. s.

 

Absolventka Konzervatoře v Pardubicích, Vysoké školy múzických umení v Bratislavě  – interpretační hudební umění – hra na akordeon a všech tří stupňů specializačního studia Celostní muzikoterapie v Olomouci. V současné době působí jako hudební pedagog a muzikoterapeut.

 

Ing. Milan Minář
Lanškroun
minar@penzionskala.cz

profesní člen EACM, z. s.

 

FE VUT Brno absolvoval v roce 1984, působil v Tesle Lanškroun a podnikal jako OSVČ. Od roku 2006 je ředitelem Sociálních služeb Lanškroun, zastřešující služby domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčující služby a pečovatelskou službu. Je předsedou APSS ČR pro Pardubický kraj a členem prezídia APSS ČR. Muzikoterapeutickou praxi zahájil v roce 2014, v roce 2016 ukončil na ICV FF UP Olomouc specializační studium Celostní muzikoterapie 1 – 2. V současné době provozuje relaxační muzikoterapii pro zájmové skupiny. Pracuje metodou CMLH.

 

 

 

Petr Vysočan
Znojmo
petr.vysocan@seznam.cz

www.petrvysocan.estranky.cz
profesní člen EACM, z. s.

 

Pracuji jako učitel, ale věnuji se především celostní muzikoterapii, kde vycházím z metody doktora Holzera. Pracuji s klienty se zdravotním postižením, s dětmi školního i předškolního věku, mladistvými a s dospělými různého věku. To vše v rámci individuální i skupinové terapie. Lektoruji kurzy muzikoterapie.