Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie

Kontakt:
eticka@muzikoterapie.art

Členové etické komise:

předsedkyně                      Mgr. Dita Mohelská

člen                                    Jana Barvířová Dis.
člen                                    Dagmar Holubová

 

 

Jana Barvířová, DiS.
muzikoterapeut
Zlínský kraj

www.radostnyrozvoj.cz
profesní člen EACM, z. s.

Muzikoterapii ráda využívám jako nástroj rozvoje osobnosti při práci s dospělými i s dětmi. Jsem muzikoterapeut, lektor jógy a průvodce přechodovými rituály. Jsem zapojena do projektu FN Praha Motol „Malá jóga“ – domácí cvičení s onkologicky nemocnými dětmi.

Mgr. Dita Mohelská
pedagog, muzikoterapeut
Jihomoravský kraj
člen EACM, z. s.

Na PdF MU v Brně vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací VV a obor Učitelství speciální pedagogiky se specializací logopedie a surdopedie. V rámci celoživotního vzdělávání absolvovala kurz Celostní muzikoterapie 1  na FF UP v Olomouci a kurzy zaměřené na osobnostně sociální rozvoj. V současné době je pedagogem na ZŠ a ve své každodenní pedagogické praxi používá  techniky celostní muzikoterapie.  Jako muzikoterapeut  se věnuje i dospělým klientům. Má také praxi jako školní logoped a lektor hudebně pohybových programů.