Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie

Kontakt:
eticka@muzikoterapie.art

Členové etické komise:

předsedkyně                  Ing. Alena Majznerová

člen                                    Jana Barvířová Dis.
člen                                    Mgr. Dita Mohelská

 

 

Ing. Alena Majznerová
středoškolský pedagog, muzikoterapeut

Kutná Hora
předsedkyně Etické komise a profesní členka EACM, z. s.

 

Od roku 1988 působí jako učitelka na SPŠ. Absolvovala specializační studium Celostní muzikoterapie CM 1 (2013) a CM 2 (2016) na ICV FF UP Olomouci. Pracuje metodou CMLH. Muzikoterapeutickou praxi zahájila v roce 2014, kdy začala působit jako lektorka muzikoterapie v domově pro seniory v Praze.

 

 

Jana Barvířová, DiS.
muzikoterapeut
Zlínský kraj

www.radostnyrozvoj.cz
profesní člen EACM, z. s.

Muzikoterapii ráda využívám jako nástroj rozvoje osobnosti při práci s dospělými i s dětmi. Jsem muzikoterapeut, lektor jógy a průvodce přechodovými rituály. Jsem zapojena do projektu FN Praha Motol „Malá jóga“ – domácí cvičení s onkologicky nemocnými dětmi.

Mgr. Dita Mohelská
pedagog, muzikoterapeut
Jihomoravský kraj
člen EACM, z. s.

 

Na PdF MU v Brně vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací VV a obor Učitelství speciální pedagogiky se specializací logopedie a surdopedie. V rámci celoživotního vzdělávání absolvovala kurz Celostní muzikoterapie 1  na FF UP v Olomouci a kurzy zaměřené na osobnostně sociální rozvoj. V současné době je pedagogem na ZŠ a ve své každodenní pedagogické praxi používá  techniky celostní muzikoterapie.  Jako muzikoterapeut  se věnuje i dospělým klientům. Má také praxi jako školní logoped a lektor hudebně pohybových programů.