Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie

PROFESNÍ KOMISE

 

profesni@muzikoterapie.art

 

předsedkyně           Ing. Iva Smýkalová, Ph.D.

člen                         PaedDr. Lubomír Holzer
členka                     Mgr. Veronika Faltusová
členka                     Mgr. Jana Gavendová
členka                     Mgr. Soňa Štoudková, Ph.D.

PaedDr. Lubomír Holzer
doktor speciální pedagogiky, profesionální muzikoterapeut, vysokoškolský pedagog, hudební teoretik a psycholog, etnomuzikolog a supervizor
www.muzikoterapie.net
Olomouc
předseda EACM, z. s, profesní člen EACM, z. s.

Zabývá se muzikoterapií dvacet pět let. Během tohoto času vytvořil vlastní muzikoterapeutickou metodu – Celostní muzikoterapii Lubomíra Holzera – CMLH (muzikoterapeutická praxe více jak 20 000 hodin). Kořeny jeho muzikoterapie leží již v roce 1983. Lubomír Holzer přednáší terapie ve speciální pedagogice na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a vede kurzy celostní muzikoterapie na ICV FF UP v Olomouci. Na UP v Olomouci učí již od roku 2003.

Mgr. Veronika Faltusová
muzikoterapeut, speciální pedagog
Letohrad
veru.faltusova@seznam.cz
www.muzikoveru.cz
místopředsedkyně a profesní členka EACM, z. s.

Magisterské studium – obor Speciální pedagogika učitelství absolvovala v roce 2014. V roce 2017 ukončila na ICV FF UP v Olomouci specializační studium Celostní muzikoterapie 1 – 3. Pracuje metodou CMLH. Muzikoterapeutickou praxi zahájila v roce 1995, kdy začala pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. V současné době je speciálním pedagogem a muzikoterapeutem ve speciální základní škole, externím muzikoterapeutem a lektorem v dalších institucích ve školství a sociální sféře. V rámci své soukromé muzikoterapeutické praxe se věnuje také klientům intaktní populace.

Sabina Pelechová
muzikoterapeut
Znojmo
sabina.pelechova@volny.cz
profesní člen EACM, z. s.

V roce 2017 ukončila na ICV FF Univerzity Palackého v Olomouci specializační studium Celostní muzikoterapie 1 – 3. Používá metodu CMLH. V současné době pracuje jako externí muzikoterapeut a lektor ve školství, sociální sféře a dalších institucích.

Ing. Iva Smýkalová, Ph.D.
muzikoterapeutka, houslistka
ivasmykmusic@seznam.cz
Šumperk
profesní členka EACM, z. s.

Doktorandské studium ukončila v roce 1999. V roce 2015 zakončila studium Celostní muzikoterapie CMT 1, 2 (2013 – 2015) na ICV FF UPOL, Olomouc. Pracuje metodou CMLH. Muzikoterapeutickou praxi zahájila v roce 2013 a v současnosti působí v Základní a střední škole Pomněnka o.p.s. (www.pomnenka.net), v Centru sociálních služeb Pomněnka, z. ú. Organizuje muzikorelaxace a koncerty pro veřejnost, vede kroužek bubnování pro děti s mentálním postižením. Zkušenosti má také s muzikoterapií u seniorů.

Mgr. Soňa Štoudková, Ph.D.
Brno, jižní Morava
Knihovna Jiřího Mahena v Brně + soukromá praxe
muzikoterapie@kjm.cz
http://www.kjm.cz/muzikoterapie-kjm
profesní člen EACM, z. s.

Vystudovala Hudební teorii a pedagogiku na PdF MU v Brně, absolvovala ucelený pětiletý muzikoterapeutický výcvik v metodě celostní muzikoterapie (CMLH) při FF UP v Olomouci, je členkou Evropské Asociace Celostní Muzikoterapie. Působí jako lektorka a muzikoterapeutka v Hudební knihovně KJM v Brně, kde se také věnuje projektům zaměřeným na expresivní terapie a prožitkové aktivity v knihovně. Je externí lektorkou muzikoterapie na PdF MU v Brně. V soukromé praxi pravidelně spolupracuje s dětskými lesními kluby, MŠ, ZŠ a s centry sociálních služeb.