Švagrov letní 2019

22.7 a 28.7. 2019

Vernířovice

Sympozium 2018

Zázraky světa, Moravští bratři

30. 5. 2019 17.00, 19.00

Brno, knihovna Jiřího Mahena

Muzikoterapeutické vzdělávání
 

Univerzita Palackého Olomouc FF UP

Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie