Muzikoterapie pro každého

21.2 a 24.4. 2019

Šumperk

Sympozium 2018

Sympozium Lysice 2019

24. - 26. 5. 2019

Lysice

Velikonoční muzikoterapeutické lázně
19. - 21.4 2019

Horka nad Moravou

Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie