O akcích

Sympozium EACM Lysice 2019

Vzácným hostem letošního ročníku byl Jan Staněk, který pro účastníky vedl dva vokální semináře. Zájem zúčastněných o alikvotní zpěv byl veliký. Program sympozia nabídl dále muzikoterapeutickou relaxaci Veroniky Faltusové. Dita Mohelská připravila seminář Muzikoterapie pro děti a Michal Veselý zahrál muzikoterapeutickou pohádku. Lubomír Holzer uvedl přednášku Duchovní součást celostní muzikoterapie a seminář Základy individuální muzikoterapie. Irena Johanka Savková představila veřejnosti celostní muzikoterapii a Vít Kašpařík přednesl přednášku o výrobě hudebních nástrojů. Po celou sobotu probíhal na nádvoří zámku prodej muzikoterapeutických nástrojů Víta Kašpaříka, Miroslava Endrycha, Věry a Václava Martincových, dále udu, tibetských mís a gongů. Sobotní program vyvrcholil koncertem Moravští bratři v podání Pavla Fajta a Lubomíra Holzera. V neděli proběhl panelový dialog, ve kterém prezentovali svou muzikoterapeutickou práci Irena Johanka Savková, Iva Smýkalová, Soňa Štoudková, Luděk Vařák, Magda Blahová a Veronika Faltusová. Podle ohlasů byl tento bod programu velkým přínosem pro zúčastněné. Program sympozia nabídl veřejnosti v neděli koncert Zázraky světa, který muzikoterapeuti připravili společně s dětmi z místních školských zařízení.

Cílem sympozia je průběžné vzdělávání muzikoterapeutů. Jeho nedílnou součástí je také velmi důležité setkávání kolegů muzikoterapeutů, jejich sdílení a předávání osobních zkušeností. Pro tato neformální a velmi důležitá setkání nám byla přívětivá kavárna Café Dubský. Sympozium nabízí část programu také široké veřejnosti, a může tak muzikoterapii šířit všude tam, kde je jí potřeba.

Veronika Faltusová

Maršov jarní 2017

Léčivý, uzdravující, očisťující a transformační pobyt 3. –26. 3. 2017 Maršov u Uherského Brodu

Vždy je velice milým překvapením, jaká krásná místa jsou v naší krajině. Místo, které si zachovalo svou jedinečnou atmosféru venkova málo dotčeného rozpínavou společností, místo, ve kterém se doslova „zastavil čas“ a žije si svým poklidným životem, je také Maršov u Uherského Brodu. Lesy, pastviny, louky, úžasné výhledy do kopcovité krajiny…

Přesně takové prostředí vytvořilo velmi podporující podmínky pro tradiční jarní, léčivý, uzdravující a transformační pobyt s celostní muzikoterapií. Jedním z jejích principů je právě propojení s přírodou, protože člověka chápe jako její nedílnou součást. Kdo někdy zažil muzikoterapii v tak příjemném prostředí a navíc přímo někde v lůně přírody, plně vnímá tuto nutnost. Působení CM a prožitky každého jsou pak mnohem intenzivnější a napojení s energií Země, Vesmíru je mnohem silnější.

Od začátku bylo náplní programu pobytu použití skupinových technik CMLH, například „muzikoterapeutické dělohy“ nebo „vokální techniky s použitím tibetských misek“. Intuitivní a alikvotní zpěv doprovázela hra na četné muzikoterapeutické hudební nástroje v přirozeném ladění. Muzikoterapeutický orchestr se uplatnil také při doprovodu zpěvu praslovanských písní (Lada, Vesna, Perun) a starých moravských lidových písní a balad.

Ve skupinových technikách CMLH je nutné aktivní zapojení všech zúčastněných. Jak skupina pracuje, je vždy velmi důležité a na jejím fungování závisí i účinek aplikovaných technik. Celková pozitivní, přátelská, spolupracující atmosféra se vytvořila opět velmi brzy a trvala až do konce semináře. Můžeme směle říct, že právě CMLH svými východisky, principy, celostním přístupem a působením tuto pozitivní atmosféru sama vytváří.

Oba dva večery zakončily skupinové pasivní muzikoterapeutické relaxace lektora pobytu, muzikoterapeuta PaedDr. Lubomíra Holzera. Měly silné očistně-meditační působení. Sobotní byla navíc obřadního charakteru, s léčivým a uzdravujícím zaměřením. ,,Obřad Jednoty“ byl pro všechny hlubokým mentálním, emočním a duchovně-energetickým prožitkem. Mnozí opravdu procítili stav Jednoty, který byl velmi silným nepopsatelným zážitkem.

Je velkým potěšením vědomí, že existují terapeutické metody, které mají skutečný, nepopíratelný, v praxi nesčetněkrát ověřený léčivý a uzdravující efekt na celou lidskou bytost ve všech jejích složkách, tak jako právě Celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera. Smutným zjištěním však zůstává, že tyto terapie, tak jako například i celostní medicína, zůstávají stále nedostatečně doceněny. Jejich potenciál je obrovský a my jsme si ho vědomi!

Mgr. Dita Mohelská

Hudba

je léčivá
síla vesmíru

Hudba

v duši může být slyšena vesmírem.

Přejděte na začátek