KONCERT účastníků kurzu Celostní muzikoterapie

absolventský KONCERT účastníků kurzu Celostní muzikoterapie 1– 2021/2022

3. prosince 2022 v 18:00 - Aula Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc,Křížkovského 10, Olomouc

STUDIUM V KURZECH CELOSTNÍ MUZIKOTERAPIE NA ICV FILOZOFICKÉ
FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

Celostní muzikoterapie existuje v České republice již od roku 1991 ve formě metody „CMLH
– Celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera“. Úvodem je podstatné si uvědomit, že termín
„celostní“ má primárně filozofický význam i základ. Zmíněnou metodu Lubomír Holzer vytvořil
v roce 1993 a dále rozvíjí již více než 28 let. Je jejím výhradním autorem. Kořeny metody
ovšem spadají do roku 1983. Lubomír Holzer je špičkový profesionální a EACM profesní
certifikovaný muzikoterapeut, odborný garant, lektor muzikoterapie, její učitel i organizátor
a supervizor. Od roku 1983 se zabývá muzikoterapií, tj. třicet sedm roků muzikoterapeutické
praxe, což značí cca minimálně 26 000 hodin přímé muzikoterapeutické praxe s dětmi,
mládeží a klienty s postižením mentálním, smyslovým, tělesným a kombinovanými vadami,
klienty s poruchami autistického spektra a ADHD, s nejrůznějším zdravotním postižením,
s klienty s Alzheimerovou chorobou a seniory, dementními seniory, s etopedickými klienty
a s klienty z ostatních zdravotních a sociálních skupin. Celostní muzikoterapii můžete
studovat v rámci kurzů celoživotního vzdělávání na Filozofické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci. Výuka Celostní muzikoterapie na ICV FF UP Olomouc je komplexním systémem
vzdělávání v muzikoterapii na nejvyšší odborné úrovni s garancí univerzity a dlouhodobou
akreditací MŠMT. Dokladem širokého zájmu jsou i zahraniční studenti ze Slovenska, Polska,
Srbska, Filipín i z USA (absolventi kurzů působí v zahraničí, na území EU i mimo EU), kteří
se od roku 2003 hlásí ke studiu nepřetržitě. Nyní máme již více než třicet zahraničních
absolventů. Studium probíhá v rámci kurzů celoživotního vzdělávání na ICV FF UP Olomouc.
V současnosti má tři navazující stupně. Každý má tři semestry: CM 1 – 180 hodin (nově
210 h), CM 2 – 180 hodin (nově 210 h) a CM 3 – 370 hodin prezenční výuky. Účastníci
tedy mohou absolvovat celkem 790 hodin muzikoterapeutického odborného, praktického
a prožitkového výcviku a výuky. Součástí CM 3 je rovněž sebezkušenostní výcvik a supervize.
Absolventi všech tří stupňů celého studia kurzů celostní muzikoterapie (CM 1 – CM 3) jsou
komplexně, na nejvyšší úrovni připravení pro výkon profese muzikoterapeuta. Po řádném
ukončení každého stupně obdrží absolventi osvědčení o jeho absolvování.

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE ZDE:
http://icv.ff.upol.cz/index.php/muzikoterapie-1/
www.muzikoterapie.net www.muzikoterapie.art
ICV, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
PaedDr. Lubomír Holzer Celostní muzikoterapie – CMLH
Muzikoterapeutické centrum PaedDr. Lubomíra Holzera

EACM – Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie
EACM Evropská asociace celostní
muzikoterapie, z.s. sdružuje všechny zájemce o celostní muzikoterapii, metodu CMLH.
Účelem asociace je vytvářet odborné zázemí a profesní i lidskou podporu svým členům,
propagace a rozvoj celostní muzikoterapie, zmíněnou metodou, sdružovat muzikoterapeuty
pracující metodou celostní muzikoterapie PaedDr. Lubomíra Holzera (CMLH), muzikoterapeuty
studující zmíněnou metodu i muzikoterapeuty a osoby mající zájem o celostní muzikoterapii
či s ní sympatizující, shromažďovat a šířit informace o celostní muzikoterapii mezi odbornou
i laickou veřejností, spolupracovat s dalšími odborníky a sdruženími v sektorech zdravotnictví,
školství, sociálních služeb. Cílem EACM je rovněž podpora odborného vzdělávání v oboru
Celostní muzikoterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci a v ostatních vzdělávacích
institucích, systematická práce na rozvoji a šíření muzikoterapie ve všech druzích škol
a školských zařízení, sociálních služeb, zdravotnictví a ve všech oborech lidské činnosti
i fungování společnosti a člověka. Snahou EACM je konstituování muzikoterapie jako
samostatného oboru, použitelného v rezortu MŠMT, MPSV, MZ a všech dalších, kde bude
potřeba a prosazování s tím spojených legislativních změn.

Univerzita Palackého v Olomouci
Institut celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty UP Olomouc
uvádí
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ÚČASTNÍKŮ kurzu CELOSTNÍ MUZIKOTERAPIE 1–2021/22

Závěrečný absolventský koncert zpívaný a hraný na nástroje s přirozeným
laděním – etnické, středověké, lidové i klasické nástroje.
Hrají a zpívají: Svitlana Apusheva, Jarmila Barešová,
Zuzana Brezňáková, Hana Buchlovská, Tereza Císlerová,
Brigita Cmuntová, Hana Doleželová, Marie Jednorožcová,
Veronika Lerchová, Petra Maroušková, Radka Milotová,
Marie Mislerová, Olga Mojžíšová, Hedvika Pekařová,
Magdaléna Rutrlová, Anna Stellerová, Petr Štěpánek,
Veronika Stráníková, Monika Trombitášová
a
Kateřina Balousová, Bára Jeníčková, Anděla Koníčková
Řídí PaedDr. Lubomír Holzer

Písně muzikoterapeutické, léčivé a uzdravující, písně intuitivní, písně
praslovanské, moravské lidové písně a balady, hrané pro všechny potřebné
s muzikoterapeutickým, harmonizujícím, léčivým a uzdravujícím účinkem i pro
lepší život všech.

Program
Písně muzikoterapeutické
1. Entrée perkusionáto – perkuse, zpěv, zvuky
2. Tibetské mísy – tibetské mísy, zpěv
3. Buňky, buňky, moje buňky – šamanský buben, zpěv
4. Volná píseň – šamanský buben, djembe, zpěv, perkuse, zvony
5. Hejajá, hejajá, hejajá – djembe, perkuse, zpěv
Písně lidové – moravské
6. Povídali, že sem umřel – cistra, zpěv, příčná flétna, housle,
djembe, perkuse
7. Ej lásko, lásko – cistra, zpěv, housle, digderidoo, flétna, djembe,
šamanské bubny, perkuse
8. Mračí se, mračí – cistra, zpěv, misky, hromozvuky, gong, harfa,
flétna, djembe, zvony, perkuse
9. Vyšla děvčina – cistra, zpěv, zvonec, gong, koníci, cistra, housle,
brumle, flétna, djembe, šamanský buben, perkuse
Písně slovanské
1. Morana – zpěv, frčák, brumle, housle, tibetské misky, fujarka,
djembe, šamanské bubny, perkuse
2. Vesna – šamanské bubny, perkuse, zpěv
Přídavek: Lásko, bože, lásko

Přejděte na začátek