Jak se stát členem

Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie, z. s. nabízí svým členům tři druhy členství: ČLENSTVÍ PROFESNÍ ČLENSTVÍ ČESTNÉ ČLENSTVÍ

POSTUP PŘIJETÍ člena do Evropské Asociace Celostní Muzikoterapie, z. s.

Žadatel o členství:

  1. Vyplní přihlášku (ke stažení níže).
  2. Zašle se všemi přílohami v elektronické podobě na e-mail profesní komise: [email protected] Přihlášku je možné zasílat elektronicky bez podpisu.

K přihlášce přiloží přílohy:

  • Doporučení nejméně dvou členů asociace – žadatel požádá dva stávající členy asociace o písemné doporučení jeho členství v asociaci (pro základní členství v EACM stačí doporučení jednoho člena asociace a jednoho profesního člena asociace, pro profesní členství musí žadatel doložit doporučení dvou profesních členů asociace).
  • Životopis se zaměřením na muzikoterapii a praxi, na kurzy a vzdělávání podpůrného nebo příbuzného oboru, studia muzikoterapie a celostní muzikoterapie u PaedDr. Lubomíra Holzera (kurzy, pobyty, náslechy…), včetně vzdělání (SŠ, VŠ, celoživotní vzdělávání).
  • Motivační dopis – žadatel zdůvodní svůj zájem o členství a zájem o obor muzikoterapie (v rozsahu max. jedné A4).
  • Osvědčení o absolvování studia CM 1, CM 2, CM 3 na ICV UP Olomouc nebo jiné dokumenty o absolvování studia muzikoterapie. V případě, že takové osvědčení žadatel nemá, uvede, zda a kde v současné době studuje muzikoterapii.
  • Doklad o praxi v muzikoterapii, v pomáhajících profesích apod. Žadatel uvede, kde muzikoterapii provozoval, jak často, kdy a s jakou cílovou skupinou. Pokud má potvrzení o praxi – naskenuje ho nebo přiloží originál.
  • Supervize – uvede kolik hodin, kdy a kdo mu supervizi poskytoval.

PŘIHLÁŠKA JE KE STAŽENÍ ZDE

PODMÍNKY PROFESNÍHO ČLENSTVÍ ZDE

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

Členský příspěvek je ve výši 600,- Kč ročně.

Vážení členové Evropské Asociace Celostní Muzikoterapie, z. s., žádáme Vás o zaplacení členského příspěvku na rok 2018 ve výši 500,- Kč na účet asociace 224320169/0600. Pro platbu použijte jako variabilní symbol své číslo mobilního telefonu a do poznámky uveďte své jméno.

Hudba

je léčivá
síla vesmíru

Hudba

v duši může být slyšena vesmírem.

Přejděte na začátek