Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie

Hudební nástroje pro celostní muzikoterapii

Pro muzikoterapii má zásadní důležitost kvalita a původ hudebních nástrojů. Což obsahuje mimo jiné osobnost výrobce, nepůjčování osobních nástrojů nikomu jinému a neméně eventuální odkoupení cizích nástrojů od jiných lidí. Vždy se člověk otiskne do nástroje svým stavem, úrovní duchovní vibrace, emocemi, životním stylem, nastavením, postojem, uvědomělým posláním, záměrem a podobně. Jinak řečeno, ideální je pro muzikoterapii koupit nástroje nové od vyzkoušených výrobců. Pokud člověk už chce koupit nástroj již použitý, z druhé ruky, platí to samé, někdy ještě více. Od kvality používaných hudebních nástrojů se odvíjí i úroveň, kvalita a výsledky naší práce. Jednoduše řečeno, vždy dobře promyslete nákup nástrojů pro muzikoterapii. Všechny zmíněné parametry jsou zásadní.

Dovolujeme si Vám nabídnout možnost nákupu hudebních nástrojů z Nepálu (tibetské mísy, šengy, zvonce, kartálky apod.), jejichž kvalita je ověřena a garantována naší asociací. Jde nám nejen o to, abyste při své práci používali nástroje terapeutické kvality, ale také, abyste měli možnost pořídit je za odpovídající cenu. Trh s nástroji, které v celostní muzikoterapii používáme se v poslední době dosti rozrostl a stal se nepřehledným. Objevuje se spoustu lidí, kteří prodávají nekvalitní nástroje za nesmyslné ceny. Proto se v rámci asociace snažíme oslovovat výrobce a prodejce nástrojů, jejichž kvalita odpovídá vysokým standardům celostní muzikoterapie.

 

Katalog nástrojů si můžete stáhnout zde.

Objednat nástroje si můžete u PaedDr. Lubomíra Holzera (lubomir.holzer@seznam.cz) nebo u Filipa Kačera (filip@orarangi.cz).