Sympozium EACM 2023 26. – 28. 5. 2023, Chata pod Věží Radíkov

Share

Vážení a milí členové EACM, celostní muzikoterapeuté, příznivci Celostní muzikoterapie a metody CMLH, drazí přátelé, kamarádi a naši podporovatelé, krásný den.

srdečně vás zveme na letošní Sympozium EACM z. s., konaném na Radíkově, v Chatě pod Věží, u Olomouce (www.chataradikov.cz).
Podrobný program a přihlášku najdete v příloze. Přihlášky posílejte řádně vyplněné na email sekretariátu EACM: [email protected]

Máme před sebou opět Sympozium. Rada, komise i někteří z vás jsme se vynasnažili vytvořit přínosný a podnětný program, naplněný poznáním, zábavou a především Celostní muzikoterapií, metodou CMLH. Posoudíte a prožijete vy sami. Naše společné letošní setkání je připravováno v duchu sounáležitosti, vzájemné podpory, souladu i soudržnosti naší asociace. Důvěřujte tomu, že takové bude. Snažení, veškerá činnost i nadšenecké konání ve prospěch EACM, Celostní muzikoterapie a CMLH se nepochybně projeví při Sympoziu samém. Jeho nosným tématem je skutečný význam pojmu „Celostní“. Název Sympozia tedy zní: Pojem „Celostní“ a jeho duchovní význam a obsah. Podtitul: Význam celostní muzikoterapie v době (post) covidové, cesta ke zdraví člověka. Na první pohled vám to připadá známé a jasné. Z vlastní zkušenosti ovšem vím nejlépe, že to tak není. O duchovních pojmech a představách, jejich skutečnému významu i jasném vhledu budu hovořit při své přednášce, nicméně i v přestávkách a náhodných setkáních s vámi během celého Sympozia. V pátek i v sobotu večer jsme připravili báječné koncerty (Lubomír Holzer + Filip Kačer, Moravští bratři – Pavel fajt + Lubomír Holzer). A hlavně budete mít dost času i místa pro společnou zábavu a sdílení.

Báječnou zábavu, setkávání se, poučení i prožitky všem!

Na shledání s vámi se těší

Lubomír Holzer, předseda Rady EACM
Iva Smýkalová, místopředsedkyně Rady EACM
Michal Veselý, místopředseda Rady EACM
Denisa Pridalová, členka Rady EACM
Veronika Faltusová, členka Rady EACM
Petr Vysočan, člen rady EACM
Sekretariát: Eva Lorencová
Lenka Studénková, předsedkyně Revizní komise
Komise profesní, komise etická

Author of the publication

Lubomir

Holzer

President of EACM, z. s., professional member of EACM, z. s.

Scroll to Top

Edit publication

You are not permitted to submit this form!